Produkt

Stettin – Szczecin XX wiek. Polityka, gopodarka, kultura

Informacje o produkcie:

49 PLN
dostępny
WGC

Informacje o firmie:

Wydawnictwo Grzegorz Czarnecki

cały kraj / Internet

pokaż telefon

Kup produkt:

Wyślij wiadomość. Zostanie ona dostarczona pod adres e-mail osoby, która dodała produkt lub usługę.
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.

Opis produktu:

Stettin – Szczecin XX wiek. Polityka, gopodarka, kultura.

Wystawa jest próbą przybliżenia historii Szczecina w niezwykle trudnym dla miasta wieku 20. Wieku dwóch wojen światowych, hitleryzmu, holocaustu, stalinizmu, wielkich zniszczeń i przymusowych przesiedleń. Wprawdzie fotografie i ich opisy dotyczą wyłącznie Szczecina, ale przecież losy tego miasta to reprezentatywna część historii całego regionu. Największe piętno na historii XX wieku odcisnęła II wojna światowa. Po jej zakończeniu w mieście nastąpiła niemal całkowita wymiana ludności. Zakończenie wojny wiązało się także z całkowitą zmianą politycznego, gospodarczego i kulturalnego życia miasta.

Fotogramy obrazują życie polityczne i gospodarcze Szczecina w XX wieku ale także rozwój kultury, widzianej jednak przez pryzmat polityki i gospodarki. Stulecie zostało podzielone na 12 okresów, z których pierwszy jest nierozerwalnie związany z wiekiem XIX a ostatni z wiekiem XXI.

Historia niemieckiego Szczecina, czyli do roku 1945 to część historii Niemiec. Od spektakularnego rozwoju za czasów II Rzeszy po koniec III Rzeszy. Historia polskiego Szczecina w 1945 r. Rozpoczyna się od trwającego od końca kwietnia do 5 lipca prowizorium, podczas którego polskie władze kilkakrotnie obejmowały miasto i je opuszczały, a przez pewien czas w Szczecinie równocześnie działały polski zarząd, niemiecki zarząd oraz radziecka komendantura wojenna.

Pierwsze lata w polskim Szczecinie, 1945-1948, były niezwykle trudne dla wysiedlanych Niemców, ale nie mniej trudne były dla samych Polaków, rozpoczynających egzystencję w zniszczonym poniemieckim mieście. Bo czy można mówić o Polakach w Szczecinie po II wojnie światowej, zapominając o tak bliskim koszmarze wojny z hitlerowskimi Niemcami i hitlerowskiej okupacji Polski, podczas których miliony Polaków straciło życie?

W wyniku wojny Polska utraciła znaczne terytorium na wschodzie, w tym dwa od wieków związane z Polską i bardzo ważne miasta; Wilno i Lwów. Mieszkańcy odebranych Polsce terenów zmuszeni zostali do niezawinionego przesiedlenia i stanęli przed koniecznością szukania nowego miejsca na ziemi, jakim stał się m.in. przyznany Polsce, zniszczony i ograbiony Szczecin.

Tuż po wojnie świeża była pamięć Powstania Warszawskiego, wielkiego patriotycznego zrywu Polaków w okupowanej Warszawie, w odwecie za które wojsko niemieckie w sposób planowy zrównało z ziemią stolicę Polski. To niewątpliwie przekładało się na stosunek Polaków do poniemieckiego Szczecina. Z cegieł odzyskanych ze zrujnowanego przez lotnictwo alianckie m.in. Starego Miasta, odbudowywano po wojnie nie tylko Szczecin ale i doszczętnie zniszczoną Warszawę.

Mówiąc o powojennym rozwoju miasta trzeba pamiętać o tym, że Szczecin przez wiele lat po wojnie był okupowany przez Armię Radziecką, która zdemontowała i wywiozła do ZSRR wiele kompletnych zakładów przemysłowych i dopiero w 1955 roku całkowicie przekazała Polakom port.

Wreszcie mówiąc o powojennym rozwoju Szczecina należy pamiętać o systemie komunistycznym i komunistycznej gospodarce, które do roku 1989 w Polsce, tak jak we wschodnich Niemczech, wpływały na możliwości i kierunki rozwoju, oraz świadomość obywateli. Dodatkowo niekorzystnie wpływało zakorzenione początkowo głębokie poczucie tymczasowości.

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama